Az esztergomi Várhegy

Esztergom fő látványosságainak helyszíne, a 973-ban alapított első magyar főváros királyok által lakott, jelenleg mintegy ötven méter magas dombja, rajta a Bazilikával és a királyi várral. Az Esztergom fölé magasodó Várhegyről a négy égtáj felé tekintve csodálatos panorámát láthatunk a Vaskapu-hegy jelezte Visegrádi- illetve a távolabbi hegységek csúcsaira, a lent kanyargó Dunára, illetve a Dunakanyar felső szakaszára, a folyón átívelő Mária Valéria-hídra, az Esztergommal szemközt lévő, felvidéki Párkányra és környékre, a szlovákiai Garam-folyó torkolatára és természetesen a közel harmincezer lakosú Esztergomra, valamint további közeli településekre.

 

A Várhegy kiemelkedő ékessége a királyi vár, mely az államalapító I. (Szent) István apjától, Géza fejedelem korától őrzi és tükrözi a magyar história megannyi lényeges, európai jelentőség korszakait, benne az Árpád-házi királyok, Vitéz János érsek és a török hódoltság időszakának megannyi emlékeit. A vár falai között található a Rondella bástyában elhelyezkedő képzőművészeti galéria, a szabadtéri Esztergomi Várszínház illetve az északi bástyán Melocco Miklós Szent István megkoronázása című gigantikus szobra is.